Liežuvio valdymo arba kalbos etikos dėsniai

Žodžio galia, bendravimo ir kalbos etikos esmė, fundamentinės pikto liežuvio klaidos, taip pat supaprastinta „lashon ara“ santrauka.

Apibrėžimas: pikti žodžiai yra bet kokia negatyvi (skaudinanti, žeidžianti) kalba nešanti fizinę, psichologinę arba finansinę žalą net jei tai ir tiesos žodžiai.
Niekad nesakyk save žeminančių žodžių – žmonės gali pritarti tau. Never say derogatory things about yourself; people might agree with you
Draudžiama deklaruoti (atpasakoti) negatyviai kito žmogaus įvaizdį, net jei įvaizdis iš tiesų yra negatyvus, net jei įvaizdis yra teisingas ir pelnytas.
Jei įvaizdis realiai yra pozityvus, o piešiamas negatyviai – tai šmeižtas (Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas XXII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS GARBEI IR ORUMUI
154 Šmeižimas
1. Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
2. Tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų).
155 Įžeidimas
1. Tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmogų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
2. Tas, kas neviešai įžeidė žmogų, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu.
Draudžiama sakyti žodžius, kurie GALI sukelti fizinę, psichologinę arba finansinę žalą
Draudžiama konfūzyti, trikdyti, varžyti žmones net juokais, arba kalbėti apie juos tokius dalykus jiems nesant. Never use humor to put others down
Draudžiami yra ne vien žodžiai: užuominos, rašyti žodžiai, kūno kalba taip pat gali būti žeidžiantys
Apkalbos yra kalba prieš: komuną, bendruomenę, rasę, tautą, etnosą, lytį arba amžiaus grupę kaip visumą. Prieš bet kokią konkrečią arba abstrakčią žmonių grupę.
Nesakykite piktų žodžių net artimiesiems, geriems draugams ar sutuoktiniui
Nekartokite piktų žodžių, net jei tai yra bendrai visiems žinoma informacija
Nesakykite žmonėms to, ką kiti apie juos sako, nes sukelsite nereikalinga konfliktą
Neklausykite piktų žodžių arba apkalbų. Klausytis blogų apkalbų negalima. Jei kas nors pradėjo tai daryti, pakeiskite temą ar tiesiog apšvieskite šį žmogų apie griaunamąją žodžio galią.
Blogos kalbos, net jei jos ir teisingos, yra didelis nusižengimas. Tai yra pykčio sėkla. Todėl prieš kalbėdamas ką nors bloga apie kitus turi labai gerai pasverti savo kalbų poveikį ir pasekmes.

Tai, kad apkalbos yra teisingos, nedaro jų nekaltomis. Savo „teisingomis“ apkalbomis jūs uždėsite juodus akinius pašnekovui. O kai blogos kalbos pasieks apkalbėtąjį, užsitrauksite jo nemalonę. Nesvarbu, kiek apkalbos teisingos, svarbu, kiek jos griaunančios.

Yra atvejų, kai blogos kalbos yra ne tik leidžiamos, bet netgi privalomos. Blogos kalbos leidžiamos tik vienu atveju – kai galutinis ketinimas yra geranoriškas. Pavyzdžiui meluoti galima tik tuo atveju, jei melas toje konkrečioje situacijoje išgelbės gyvybę. Kai girdite, jog kas nors daro destruktyvų poveikį savo kalbomis, jūsų pareiga yra blogai atsiliepti apie tokio žmogaus darbus ir įspėti kitus. Tokiu atveju jūs elgiatės geranoriškai ir reikia nepristigti valios tai išsakyti.

Bendravimo kokybė (ryšio šiltumas) svarbiau nei žmonių įsivaizduojama „tiesa“. Svarbiau yra ne pasakyti „tiesą“, o pakylėti žmogų, palaikyti su juo geranoriškus santykius. Todėl svarbu būti taktiškam ir nesakyti to, kas žmogui be naudos sujauks savijautą.

Jei pastebėjote save piktažodžiaujantį, tuoj pat nutraukite. Atsiprašykite pašnekovo ir to, kurį per neatidumą apkalbėjote. Stop yourself from gossiping by changing the subject mid-sentence; only you will notice.

Kalba turi būti naudojama pagal paskirtį. Ji turi pakylėti žmogų, prašviesinti jo dvasią, sutvirtinti ryšius. Apibendrinanti išvada: jei neturi ką gero, malonaus ir gražaus pasakyti asmeniui – tylėk!
Speak sweetly, so if you have to eat your words, they won’t taste so bad
Pirmiausia tegu kalba daugiau patyrę (vyresni arba daugiau žinantys) – jaunesnysis turės tik progos daugiau išmokti. Papildymai iš Seksto Pitagoriečio sentencijų
Jei kalba kiti – neskubėk sakyti savo mintį, lauk kol visi pasakys, ir tuomet pridėk savo, jei kiti to nepasakė. Jei daugiau tylėsi ir išlauksi – tavo mintis bus brandesnė, žodžiai – svaresni. Papildymai iš Seksto Pitagoriečio sentencijų
Nekeik turtuolio net mintyse, neburnok prieš karalių net savo miegamajame, nes atskris dangaus paukščiai ir nuneš tavo žodžius jiems. Papildymai iš Seksto Pitagoriečio sentencijų
Pagarbu, kaip vienu metu kalba tik vienas žmogus, o kiti idėmiai klauso
Pats efektyviausias būdas išvengti bendravimo nesusipratimų (ypač pradedantiesiems) – kasdien apie tai pasiskaityti bent kelias minutes. Net pažengusiems verta šias žinias nuolat palaikyti ir atnaujinti.
Be smart! Būk išmintingas. Nepriimk (tam tarpe – ir nepriimk asmeniškai) piktų žodžių, kuriuos išgirsti. Venk klausyti net fiziškai, kai tavo adresu sako negatyvius žodžius. Didžioji dalis to, ką girdime, yra užpildyta savanaudiškumu arba informacijos trūkumu, ištraukta iš konteksto. Skeptiškas reagavimas į tai, ką žmonės kalba, nėra naivumas. Intelektualia prasme tai – aukštasis pilotažas. Angl. – intelectually sophisticated.
Laikrodžio metodas. Permąstyti savo dieną / savaitę ir atrasti tuos laikus, kada dažniausiai mus atakuoja negatyvi informacija. Juos pasižymėti kalendoriuje arba tiesiog įsidėmėti. Atėjus tokiam laikui ir prie mūsų priėjus asmeniui, kuris nori pasidalinti negatyvia informacija tuomet gali pasakyti „nepyk, šiuo metu esu užsiėmęs“. Žmogus tai vertina kaip profesinį užimtumą ir natūraliai atlįžta, o tu išvengi negatyvios informacijos srauto.
Iš visų savo pažįstamų žmonių sąrašo išsirinkti tą, kuris pats sunkiausias, kurį pastoviai sąmoningai apkalbinėji, apie kurį visada šneki. Reikia pasiryžti apie šį žmogų daugiau niekada nekalbėti jokių negatyvių dalykų. Kartais gali nepasisekti, bet reikia nenuleisti rankų, vėl susiimti ir stengtis iš visų jėgų negrįžti prie šio įpročio.
tapti profesionaliu temų keitėju. Tai svarbu visose gyvenimo sferose. Pasitreniravimui reikia pasimokinti iš profesionalių žurnalistų. Taip pat siūloma susirašyti kelių šimtų temų sąrašą. Šios temos turi būti tinkamos pokalbiui pakeisti. Bendraujant su žmogumi, kuris piktai kalba, kuo intensyviau keisti temas, laikyti tematinę iniciatyvą, neleisti negatyviam žmogui perimti temų valdymo. Numušti temą drąsiai, lengvai, užklausiant kažką netikėto: „Tavo arbata šąla; reikia uždaryti langą; ar pasikeitei padangas; reikia užsipilti benzino; o kas šiaip geresnio?“. Kai įžengi į piktų žodžių zoną (tai gali būti asmuo, tema, fizinė erdvė), reikia būti pasiruošus įvedinėti naujas temas ir perimti pokalbio kontrolę / iniciatyvą.
Kalbos etika: Kalbos kultūra plačiąja prasme, be kalbos taisyklingumo, turi atitikti estetikos ir kalbos etikos reikalavimus. Jei jau prakalbome apie tai, nereikėtų pamiršti ir komunikacinės kalbos kultūros: ar žmogus sugeba ne tik taisyklingai kalbėti, bet ir gražiai, kultūringai bendrauti, patraukti ir sudominti. Kalbos etika rūpinasi, kad kalbėtume ne tik taisyklingai, gražiai, bet ir kultūringai, mandagiai. Visada buvo ir bus svarbu gerbti pašnekovą, neįžeisti jo savo žodžiais. Kultūringai ir nuoširdžiai bendraujantį žmogų visi mėgsta, o šiurkštaus, nemandagaus vengia. Mandagus, pagarbus tonas patraukia, gerai nuteikia. Šaltinis >>
Kalbos etiketas
Retorika

31 piktų žodžių klaida arba 17 draudimų ir 14 liepimų (iš Biblijos teksto)

 1. Nevaikščiok kaip liežuvininkas tarp žmonių. Žmogus nešiojantis gandus yra panašus į prekeivį (pardavimo agentą) vaikštantį nuo vieno žmogaus prie kito, tuo tarpu liežuvininkas surenka ir perduoda žmones žeminančias žinias.
 2. Netikėk melagingu gandu.
 3. Būk atsargus su leprosija. Pikti žodžiai gali sukelti sunkią odos ligą. [Neurodermitai – odos ligos turinčios nervinę kilmę taip pat kyla nuo negatyvios emocinės būsenos, o ši kyla tik nuo negatyvių žodžių.]
  Prieš akląjį nestatyk kliūties. Žmogus klausantis piktų žodžių savo pasyvumu pritaria ir įtraukia į nusikaltimą kalbantįjį ir atvirkščiai. T.y. sakantis ir klausantis piktus žodžius ne tik pats daro didelę klaidą, bet ir oponentą įtraukia.
 4. Puikybė atsiranda pajuokiant kitus, statant save aukščiau, siekiant savo pranašmo jausmo. Atmink, kad yra aukštesnė jėga sukūrusi tave.
 5. Kai žmogus atlieka veiksmą nenešantį nei naudos nei malonumo, tai laikoma sukilimu prieš Dangų. Jei sulaikomas nuo piktų žodžių žmogus ima priešginiauti – daro dvigubą piktžodžiavimą.
 6. Nelaikyk širdyje neapykantos savo broliui.
 7. Jei žmogus bendrauja draugiškai ir nuoširdžiai, o už akių atsiliepia apie jį – tai pažeidžiamas slaptos neapykantos laikymo principas.
 8. Jei žmogus atvirai pasakoja apie savo neapykantą – jis pažeidžia ne šitą draudimą, bet meilės artimui įsakymą.
 9. Nevalia keršyti ir …
  … ir jausti pagiežos savo tautiečiams
 10. Teneišstoja vienas liudininkas. Daugumos šalių teisė vieną liudininką laiko nepakankamu. Pats bandymas, ketinimas liudyti vienam yra subjektyvumo klaida. Tuo tarpu daugumoje atvejų apkalbos daromos vieno „liudininko“.
 11. Nesek paskui minią daryti pikta ir neprisidėk teisme prie daugumos iškreipti teisingumo.
 12. Nepalaikyk ginčų, nedalyvauk ginčuose. Reta išimtis yra tik meilės ginčas.
 13. Neskaudinkite vienas kito. Bet kokie įžeidžiantys arba skaudinantys žodžiai yra draudžiami, pvz: draudžiama priminti žmogui apie jo praeities klaidas, gėdinti žmogų dėl jo žemos kilmės arba jo giminaičių klaidų, šaipytis iš žmogaus nurodant į jo menkas žinias, užduoti žmogui konkretų klausimą iš anksto žinant, kad jis neatsakys.
 14. Pastabų sakymas: perspėk savo artimą ir neneši atsakomybės už jį. Pastabas būtina sakyti taktiška forma.
 15. Tuo tarpu gėdinti kitą žmogų viešai yra labai didelė pražanga.
 16. Nei našlės nei našlaičio neenk.
 17. Neniekinkite šalies ir nepritarkite nusikaltėliams.
 18. Nekalbėk pikto apie kurčiąjį. Draudžiama keikti net tokį žmogų, kuris negirdi. Reiškia draudžiama keikti ir girdintįjį.
 19. Niekada nekalbėk piktų žodžių savo brolio arba sesers (aplamai artimųjų) adresu. Pyktis artimųjų atžvilgiu gali sukeltį sunkią ligą.
 20. Mylėk artimą kaip save, taigi saugok garbę ir orumą ne tik savo bet ir artimo. Klausymas, arba sakymas piktų žodžių apie kitą pažeidžia svarbiausią žmonių santykių dėsnį. Todėl negalima jų priimti, tikėti piktais žodžiais.
 21. Teisingai teisk savo artimą: stenkis išteisinti artimą, jei jis padarė klaidą.
 22. Palaikyk savo artimą, nes nepalaikymas gali atvesti jį į finansinį nepriteklių arba darbo praradimą.
 23. Sustabdyk piktakalbį iš karto, kai tik tapo aišku, kad jis ruošiasi sakyti piktus žodžius. Nes kiekvienas piktas žodis – atskiras nusikaltimas.
 24. Būk tarp išmintingų žmonių, kad galėtum mokintis iš jų. Draudžiama būti tarp žmonių kalbančių piktus žodžius.
 25. Šventykla (žmogaus kūnas) turi būti švari (be piktžodžiavimo).
 26. Atsistok prieš žilą žmogų, gerbk senolį. Gerbti išmintingą žmogų, net jei jis nėra senas ir gerbti seną žmogų, net jei jis nėra išminčius.
 27. Rodyti pagarbą daug žinančiam žmogui.
 28. Gerbk tėvą ir motiną. Nepiktžodžiauti tėvų adresu. Tas pat galioja vyresnio brolio atžvilgiu.
 29. Nėra nieko slapta, kas neišaiškėtų. Todėl meluoti yra naivu ir beprasmiška.
  Ir kartok šiuos žodžius savo sūnums sėdėdamas namie, eidamas keliu, keldamasis ir guldamas.
 30. Šalinkis netiesos ir nedėk į kalbą jokių išgalvotų detalių.
 31. Vaikščiok tiesos keliais.

Tomas Girdzijauskas, AristeraDexia.lt 2008-2009

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.