Jaunuolio vardas buvo Albertas Einšteinas…

Vienas protingas profesorius vieną kartą universitete savo studentams uždavė tokį klausimą : ,,Ar viskas kas egzistuoja yra sukurta Dievo‘‘?, vienas studentas drąsiai atsakė : ,,Taip sukurta Dievo‘‘. ,,Dievas viską sukūrė? ‘‘, paklausė profesorius. ,,Taip, sere‘‘ atsakė studentas. Profesorius paklausė ,,Jeigu Dievas sukūrė viską, reiškia jis sukūrė blogį, nes jis egzistuoja. Ir vadovaujantis tuo principu, kad mūsų veiksmai apsprendžia mus pačius, reiškia Dievas yra blogis‘‘. Studentas nutilo išgirdęs tokį atsakymą.

Profesorius buvo labai savim patenkintas. Jis pasigyrė studentams, kad dar kartą įrodė, kad tikėjimas Dievu- tai mitas. Dar vienas studentas pakėlė ranką ir paklausė ,,Ar aš galiu jums užduoti klausimą, profesoriau?‘‘, ,,Žinoma‘‘ atsakė profesorius. Studentas atsistojo ir paklausė ,,Profesoriau, ar šaltis egzistuoja?‘‘, ,,Kas per klausimas, žinoma egzistuoja. Tau niekada nebuvo šalta?‘‘. Studentai pradėjo juoktis dėl jaunuolio klausimo. Jaunuolis pasakė ,,Iš esmės, sere, šaltis neegzistuoja. Sutinkamai su fizikos dėsniais, tai ką mes vadiname šalčiu, faktiškai yra šilumos nebuvimas. Žmogų ar daiktą galimą ištirti ar jis turi arba ar perduoda energiją. Absoliutus nulis (-460 laipsnių pagal Farenheitą) tai visiškas šilumos nebuvimas. Visa materija tampa inertiška ir nebegali reaguoti esant tokiai temperatūrai. Šaltis neegzistuoja. Mes sukūrėme tą žodį, aprašyti tai ką mes jaučiame nesant šilumos‘‘.

Studentas tęsė toliau ,,Profesoriau, ar tamsa egzistuoja?‘‘, profesorius atsakė ,,Žinoma egzistuoja‘‘. Studentas atsakė, ,,Jūs sere, vėl esate neteisus. Tamsa taip pat neegzistuoja. Tamsa iš esmės tai šviesos nebuvimas. Mes galime išstudijuoti šviesą, bet ne tamsą. Mes galime panaudoti Niutono prizmę, kad išskaidyti baltą šviesą į daug spalvų ir ištirti kiekvienos spalvos bangos ilgį. Tačiau mes negalime ištirti tamsos. Paprastas šviesos spindulys gali įsiveržti į tamsos pasaulį ir jį apšviesti. Kaip jūs galite sužinoti kokio tamsumo yra kokia nors erdvė? Jūs matuojate, koks šviesos kiekis patenka. Ar ne taip? Tamsa tai terminas, kurį žmogus naudoja, kad aprašyti kas vyksta kai nėra šviesos‘‘.

Galų gale jaunuolis paklausė profesoriaus ,,Sere, ar blogis egzistuoja?‘‘. Šį kartą profesorius neužtikrintai atsakė ,,Žinoma, kaip aš jau sakiau. Mes jį matome kiekvieną dieną. Žiaurumas tarp žmonių, daugybė nusikaltimų ir prievartos visame pasaulyje. Visi šie pavyzdžiai yra ne kas kita kaip blogio išraiška‘‘.

Į šitą klausimą studentas atsakė ,,Blogio nėra, sere, arba kraštutiniu atveju jis neegzistuoja pačiam sau. Blogis tai Dievo nebuvimas. Tai panašu į tamsą ir šaltį- tai žodis, sukurtas žmogaus, kad aprašyti Dievo nebuvimą. Dievas nesukūrė blogio. Blogis tai ne tikėjimas ir meilė, kurie egzistuoja kaip šviesa ir šiluma. Blogis – tai Dieviškos meilės žmogaus širdyje nebuvimas. Tai kaip šaltis, kuris atsiranda kai nėra šilumos ar kaip tamsa, kuris atsiranda kai nėra šviesos‘‘. Profesorius atsisėdo, o jaunuolio vardas buvo Albertas Einšteinas.

1 968 komentarai